Slide item 1

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A szervezeti struktúra

A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.5 Lapok

Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

A foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések

Koncessziók

Egyéb kifizetések

 

 

Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

EGYSÉGES KÖZADATKERESŐ RENDSZER


Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal